Vlaknaast is een permanent tijdelijke projectruimte in Dordrecht. Basis is een werkplaats in het ateliergebouw aan de Singel 222. Op uitnodiging werkt een kunstenaar gebruikt het atelier ter realisering van een tijdelijk project ter plaatse of ergens in de openbare ruimte van Dordrecht.
Elke werkperiode eindigt met een aangekondigde publieke presentatie.

Vlaknaast is a permanent temporary project space in Dordrecht. Basis is a workshop in the studio building at the Singel 222. By invitation an artist uses the studio to realize a temporary project in situ or somewhere in the public space of Dordrecht.
Each work period ends with an announced public presentation.