vlaknaast is a permanent temporary project space in Dordrecht. Basis is a workshop in the studio building at the Singel 222. By invitation an artist uses the studio to realize a temporary project in situ or somewhere in public space in Dordrecht. Each work period ends with an publicly announced presentation.

vlaknaast is een permanent tijdelijke projectruimte in Dordrecht. Basis is een werkplaats in het ateliergebouw aan de Singel 222. Op uitnodiging gebruikt een kunstenaar het atelier ter realisering van een tijdelijk project in situ of ergens in de openbare ruimte in Dordrecht. Elke werkperiode eindigt met een publiek aangekondigde presentatie.